بایگانی ماه: فروردین ۱۳۹۹

باورهای رایجِ غلط درباره ویروس‌ کرونا چیست؟

کرونا ویروس

فراوانی شایعات راجع به ویروس‌کرونا، چنان است که سازمان جهانی بهداشت تصمیم گرفته تا به شماری از آن‌ها پاسخ‌ دهد که می‌خوانید.

کرونا چیست و چه خطراتی دارد؟

ویروس کرونا چقدر خطرناک است

ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان شیوع پیدا کرده و جان بسیاری را گرفته است. دبیرکل سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که “کُووید ۱۹” (بیماری ای که ویروس کرونا عامل آن است) به مرحله همه‌گیری جهانی رسیده است. شیوع ویروس کرونا از چین آغاز شد و مرکز بیماری شهر ووهان با تقریبا ۹ میلیون […]